Rukun Islam

 1. Mengucap dua kalimah syahadah
 2. Sembahyang fardu lima waktu
 3. Berpuasa pada bulan Ramadan
 4. Membayar zakat
 5. Menunaikan haji bagi yang mampu

Rukun Iman

 1. Percaya kepada Allah
 2. Percaya kepada Malaikat-Malaikat
 3. Percaya kepada Kitab-Kitab
 4. Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
 5. Percaya kepada Hari Akhirat
 6. Percaya kepada Qada' dan Qadar

Dalil tentang Rukun Iman
"Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya (Muhammad s.a.w) dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan Malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh."
(Surah An-Nisaa: 136)

"Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.
(Surah Al-Hadid: 22-23)